Kako izdelati profesionalni Trgovalni plan?

Trgovalni plan naj vsebuje vse bistvene sestavine vašega trgovanja in še posebno tiste, ki so vam najbolj problematične. Recimo, da je vaša šibka točka prepogosto trgovanje tekom dneva: v plan si torej zapišite maksimalno število borznih poslov, ki si jih boste dovolili narediti v enem dnevu.

trader8Plan naj odgovori na naslednja vprašanja:

1) katere trge boste trgovali, 
2) kdaj nameravate trgovati (točne ure in dnevi v tednu),
3) kdaj ne boste trgovali (prazniki...) in se s tem izognili nevolatilnim dnevom,
4) kakšen je vaš dnevni limit za izgubo,
5) kolikšno je maksimalno tveganje na posamezno naročilo,
6) koliko izgub zaporedoma si boste dovolili, preden si vzamete pavzo in s tem preprečite preveliko čustveno vpletenost,
7) kaj je vaš mesečni cilj in ali je realen,
8) maksimalno število poslov v dnevu,
9) točno opisani "setupi" oz. prodajno nakupni signali, ki jih boste uporabljali in od njih ne boste odstopali,
10) kako boste upravljali z odprto pozicijo,
11) način vodenja evidenc in vseh opravljenih poslov,
12) komu boste poročali (npr. mentorju),
13) kako boste ravnali z dobički (jih boste dvigali z računa ali večali vaš rizični kapital),
14) kaj boste takoj storili, če odpove internet in/ali trgovalna platforma,
15) drugo.
*Plan se lahko izdela tudi za dolgoročnejše trgovanje in ne nujno samo za aktivno dnevno trgovanje.

Trgovalni plan vam bo občutno olajšal delo, saj vam ne bo treba vsak dan znova razmišljati o ponavljajočih se vprašanjih in izzivih s katerimi se boste srečevali.