Slovar pomembnih izrazov

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si
natisni

adx tehnični indikator, ki meri moč trenda, a ne njegove smeri 

ask/offer cena po kateri se ponuja, prodajna cena 

at market order naročilo za izvršitev posla po trenutni tržni ceni

auction failure Market Profile koncept, propadla dražba oz. avkcija, glej tudi "fakeout-shakeout" spodaj

auction Market Profile koncept, avkcija oz. dražba

balance Market Profile koncept, glej "range"

bar način prikazovanja cene v grafih, palica 

bearish medvedje, šibko, trend navzdol, prodajni pritiski 

bias je pot najmanjšega odpora trga

bid cena po kateri se povprašuje, nakupna cena, bid market je povpraševan trg, kupljen

BOC Bank of Canada - Kanadska centralna banka 

BOE Bank of Englad - Angleška centralna banka 

BOJ Bank of Japan - Japonska centralna banka 

BB Bollinger Band

bracket Market Profile koncept, glej "range"

break even posel zaključen z "nulo", ni dobička, ni izgube 

breakout eksplozija, preboj cene iz nekega cenovnega območja 

bullish bikovsko, močno, trend navzgor, nakupni pritiski 

buy kupi 

candlestick način prikazovanja cene v grafih, svečka 

CB centralni bankir

channel kanal, podobno kot "flag" le, da traja dlje časa in nima obliko zastavice ampak obliko splošne konsolidacije vstran

chop nekvalitetno trgovalno okolje, ki predvideno prinaša slabe rezultate 

close je zaključna cena v določeni periodi

close zadnja trgovana cena v določenem obdobju ali cena ob zaprtju trga 

crap izraz, ki ponavadi izraža slabo trgovalno okolje

ctx kontekst v katerem se nahaja strategija

daily graf grafikon, ki je prikazan tako, da vsaka svečka ali bar pomeni en trgovalni dan 

day trader dnevni borzni trgovec, ki začne in konča dan brez pozicije

divergence divergenca ali odstopanje nečesa z nečim primerjanim, neposnemanje, nepotrditev 

downtrend trend navzdol 

DVRG je divergenca

ECB European Central Bank - Evropska centralna banka

edge konkurenčna prednost pred drugimi playerji, sicer bi bila verjetnost uspeha vsake odločitve 50/50

ESTX je kratica za evropski delniški indeks Eurostoxx50

excess ekstrem, kjer je bila cena močno zavrnjena

fade posel proti trendu, impulzu

fakeout-shakeout obnašanje cene, ko preboj iz konsolidacije v eno smer propade in se sunkovito obrne v nasprotno smer 

FED glej FOMC 

fill izvršeno naročilo

filling range zapolnitev določenega cenovnega območja oz. trgovanje v njem

flag zastavica, vzorec cene 

FOMC Federal Open Market Comitee - Komisija ameriške centralne banke FED 

gap down nižje odprtje cene v primerjavi z zaprtjem prejšnji dan

gap up višje odprtje cene v primerjavi z zaprtjem prejšnji dan

gap "luknja" v ceni, ki ponavadi nastane ob odprtju trga ali ob ekstremnih novicah (cena ob zaprtju se razlikuje od cene ob odprtju trga) 

graf programski paket, ki riše premike cene v različnih grafičnih oblikah, znano tudi kot grafikon 

grind pomeni počasno in dolgočasno dogajanje iz dneva v dan, kar trgovanje v večini primerov je, vse dokler ne dosežemo "outlierja"

high probability velika verjetnost

high volume area cenovno območje, kjer je trgovalo ogromno volumna 

high najvišja trgovana cena v določenem obdobju 

HOD je high of the day ali današnji vrh

interest obresti 

intraday graf grafikon, ki je prikazan tako, da vsaka svečka predstavlja poljubno število minut, sekund, ticksov ipd. v enem dnevukonsolidacija "consolidation", umirjanje cene, trgovanje v razponu, "range trade", netrendovsko okolje, pavza 

KC Keltner Channel

last price zadnja trgovana cena 

ledge Market Profile koncept, ki predstavlja support ali resistance nivo, ki drži določeno ceno v večih 30 minutnih časovnih blokih

limit order naročilo, ki čaka za nakup pod trenutno tržno ceno ali naročilo, ki čaka za prodajo nad trenutno tržno ceno 

line on close način prikazovanja cene v grafih, linija 

LOD je low of the day ali današnje dno

long liquidation break padec cene zaradi množičnega izstopa vseh, ki so bili long in pogosto predstavlja "stare posle" in ne vstop svežega denarja

long nakupna pozicija 

long-term dolgoročno

low probability majhna verjetnost

low volume area cenovno območje, kjer je trgovalo malo volumna in kjer je bila cena zavrnjena

low najnižja trgovana cena v določenem obdobju 

LQP je liquiditiy providing ali nudenje likvidnosti

MA moving average (ponavadi omenjamo 20) oz. drseča sredina, povprečje

margin marža, deposit ali neke vrste ara, ki jo zahteva vaš broker kot potencialno kritje vaših izgub, preden vam bo sam zaprl pozicije 

model je statistična raziskava osebnosti določenega trga, vzorci, ki se matematično ponavljajo

money management splošna pravila za upravljanje s tveganjem, recimo koliko lahko tvegate na posamezen posel ipd. 

monitoring glej "screen time"

monthly graf grafikon, ki je prikazan tako, da vsaka svečka ali bar pomeni en trgovalni mesec 

moving average tehnični indikator, drseče povprečje, sredina

NFP Non-Farm payrolls - podatki o ameriški nezaposlenosti 

OB ali orderbook ali knijga naročil

offered market ponujen, prodajan trg 

one way street trg, ki se premika le v eno smer, trend v eno smer 

open prva trgovana cena na odprtju borze ali svečke 

order book glej OB

order book knjiga naročil, ki prikazuje trenutna limit naročila, zadnji posel ipd. 

order flow prihod borznih naročil, denarni tok

oscilator tehnični indikator, meri precenjenost, podcenjenost, momentum in moč premika cene, divergence 

outlier nekaj kar izstopa iz povprečja (recimo velik dobiček na posel, na dan, teden...)

overlapping situacija, ko cena dlje časa trguje v enakem območju kot prej 

penant majhna pavza potem, ko cena naredi impulziven premik, manjša kot "flag" 

performance scorecard je beležka dosežkov

play strategija

player borzni udeleženec 

POC Market Profile koncept, "point of control" ali cena, kjer je v določenem časovnem obdobju trgovalo največ volumna ali pa je cena tam prebila največ časa

position trader trgovec na večjih časovnih okvirih, investitor 

pre market trgovanje pred uradnim odprtjem borze

pre-mkt ali pre market je čas pred odprtjem borze

profit taking pobiranje dobičkov

range extension cena se premakne izven določenega trgovalnega razpona in s tem razteguje trgovalni razpon v določenem časovnem obdobju

range netrendovsko okolje ali razpon cene kjer trg trguje, cenovno omejeno območje

rectangle pravokotnik, kanal 

resistance odporno območje cene vidno na podlagi preteklega obnašanja cene 

risk per trade tveganje na posamezen posel 

rollover postopek, ko ena futures/terminska pogodba ne trguje več v starem ampak v novem mesecu 

rotacija trgovanje navzgor in navzdol in navzgor in navzdol v približno enakih swingih, trgovanje vstran, glej tudi "range"

runaway market trg, ki je pobegnil (je v močnem trendu) in pred seboj nima nobenih močnih ovir (support ali resistance nivoja)

scale in / out je posel s postopnim vstopom in izstopom

scalp kratek in hiter posel glede na število barov ali svečk v poslu (ne glede na časovni okvir), dobiček je ponavadi omejen

scratch posel zaključen praktično z "nulo", zanemarljiva izguba ali dobiček (recimo do 10% tveganja na posel) ; enako kot "breakeven"

screen time čas preživet pred računalniškim monitorjem, študiranje obnašanja grafov, znano tudi kot "monitoring", nabiranje izkušenj

sekvenca / posel traja od odprtja prve pozicije v določenem poslu pa vse do zaprtja zadnje pozicije v določenem poslu, gre za en trade, ki vsebuje postopno vstopanje in izstopanje; flat-to-flat

sell prodaj 

setup sprožilec posla

setup prodajni ali nakupni signal, predvidljiva struktura oz. obnašanje cene 

short covering rally porast cene navzgor zaradi množičnega izstopa vseh, ki so bili short, pogosto predstavlja "stare posle" in ne vstop svežega denarja

short prodajna pozicija 

short-term kratkoročno

single prints Market Profile koncept, ki prikazuje samo eno črko (30 minutno enoto) pri določeni ceni, ali "single TPO"

slippage razlika med željeno ceno izvršitve naročila in dejansko ceno, nastane predvsem ob izvajanju tržnih naročil 

SNB Swiss National Bank - Švicarska centralna banka 

spike nenaden poskok cene

spread razlika med bid/ask ceno ali med trenutno ponudbo in povpraševanjem 

stop entry order nakupno vstopno naročilo nad trenutno tržno ceno ali prodajno vstopno naročilo pod trenutno tržno ceno 

stop loss order naročilo za omejitev izgub, prodajno naročilo, ko zapiramo kupljeno pozicije in nakupno naročilo, ko zapiramo prodajni posel 

support podporno območje cene vidno na podlagi preteklega obnašanja cene 

swing cenovni obrat na grafu, ki je naredil obrat na vrhu ali obrat na dnu cene 

tail Market Profile koncept, ki prikazuje "rep" oziroma zavrnitev cene na dnu ali vrhu trgovalnega razpona

tape reading branje surove cene na grafu ali dogajanja v knjigi naročil 

tape cena ali knjiga naročil 

ticks graf grafikon, ki je prikazan tako, da vsaka svečka predstavlja poljubno število dejansko izvedenih poslov in ne časovno omejitev

time frame izbrano časovno obdobje na grafu

top down hierarhičen pogled od zgoraj navzdol, analiza grafov z večjimi časovnimi okviri pred manjšimi 

TPO Market Profile koncept "Time and price opportunity", ki predstavlja en 30 minutni blok oziroma črko na profilu

trade  borzni posel ali poteza 

trader  borzni trgovec, trgovka 

trading diary trgovalni dnevnik 

trading trgovanje 

trailing stop sledeči "stop order" 

trendline linija, ki jo lahko narišemo v grafih in povezuje cenovne točke, znano tudi kot trend-linija, lahko predstavlja tudi support, resistance 

trigger glej setup

tržna cena zadnja trgovana cena

uptrend trend navzgor 

value area high VAH vrh "value area" cone

value area low VAL dno "value area" cone

value area VA Market Profile koncept, cenovno območje, ki prikazuje območje, kjer je  trg prebil večino časa (ali volumna) v določenem časovnem obdobju (ponavadi 70%) 

volume by price volumen pri določeni ceni (ne glede na časovni okvir)

volume volumen ali število poslov, delnic, lotov ali pogodb, ki je trgovalo v določenem obdobju 

wedge vzorec obnašanja cene, padajoči ali rastoči trikotnik 

weekly graf grafikon, ki je prikazan tako, da vsaka svečka ali bar pomeni en trgovalni teden

 

DODATNO:

ADR je average daily range oz. povprečen dnevni trgovalni razpon

ASR je average session range oz. povprečen trgovalni razpon seanse

POC je point of control SR nivo

VAH je value area high SR nivo

VAL je value area low SR nivo

Y*** črka Y spredaj v kratici pomeni yesterday oz. včerajšnji (lahko YPOC, YVAH, YVAL...)

YL je yesterday low oz. včerajšnje dno

YH je yesterday high oz. včerajšnji vrh

VOL je volatilnost

IMP je impulse play na 20ema, če je na 5sma posebej opozorim

DVRG je divergenca

RNG je range

NEW MOMO je novi momentum

EXCESS je swing high low na 30min grafu uporabljen v modelih

STOP HITTING je premik trga ko pobira stop loss naročila

COIL je stisnjenost cene v breakout formacijo

IB je "initial balance" oz. prva trgovalna ura po odprtju borze, ponavadi 900-1000h

RE je "range extension" oz. raztegnitev določenega trgovalnega razpona

EQUITY CURVE ali EC je preprosta krivulja donosov za določeno obdobje

REENTRY je ponovni vstop v posel

VIO je violacija oz. preboj, raztegnitev določenega cenovnega razpona

SIZE je velikost pozicije, tveganje

CL je WTI crude oil ali USoil

BR je Brent crude oil ali UKoil

DAX je delniški indeks Dax30

SP je delniški indeks SP500

DOW je delniški indeks Dow Jones 30

GC je Zlato

ESTX ali FESX ali FX ali EUROSTOXX50 je evropski delniški indeks

FLAT pomeni, da nimamo odprte nobene pozicije na trgu

BREAKEVEN glejte "scratch"